We zijn al even onderweg in 2020 maar ik deel graag een aantal van de e-learning trends die voor 2020 voorspeld worden, waarvan ik verwacht dat ze een positieve invloed hebben op jouw e-learning.

1.Less is more

Tijdens de Articulate gebruikersdagen in november 2019 werd dit ook genoemd door één van de sprekers, less is more. Tijd is je grootste goed én beperkt beschikbaar. Voor professionals die tijd willen investeren in het verbeteren van hun vaardigheden, speelt tijdsgebrek een rol. 

Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat een medewerker tegenwoordig slechts 1% van zijn werkweek besteedt aan training en ontwikkeling. Dat is niet meer dan 24 minuten per week wanneer je uitgaat van een werkweek van 40 uur! Idealiter richt je je e-learning hierop in en houdt je rekening met de beperkte tijd die men heeft om zich te verdiepen in de lesstof. Je kunt dit doen door microlearning aan te bieden, korte hapklare content die niet langer dan 15 minuten duurt gevolgd door een interactieve quiz of korte opdracht.

2. Focus op work-life skills

Praktische cursussen, zoals leren fotograferen en werken met Excel blijven populair maar er wordt een stijging verwacht in de vraag naar en het aanbod van work-life skill gerelateerde e-learnings. Vaardigheden als leiderschap en management, probleem oplossend denken, samenwerken en communicatie krijgen meer focus in e-learnings en bij offline trainingen op de werkvloer.

Deze vaardigheden helpen professionals in hun persoonlijke ontwikkeling en vergroten het succes bij het wisselen tussen functies en het omgaan met veranderingen.

3. Meer zelf gestuurd leren

Volgens onderzoek van Towards Maturity, wil 96% van de L&D teams dat zelf gestuurd leren meer ondersteund wordt komend jaar. Dit betekent dat er meer ruimte is voor het maken van eigen keuzes in wat je als professional leert en dat er minder verplicht aanbod is. Een L&D systeem dat goed georganiseerd is en waarin gezocht kan worden op het cursusaanbod helpt hierbij. Zelf sturend leren betekent ook dat je erkent dat de beste content niet altijd binnen je eigen organisatie wordt aangeboden. Je biedt je medewerker dus ook de ruimte om te kijken buiten het aanbod van je organisatie.

4. Mobiel leren

Kennis opdoen via de mobiele telefoon gebeurt al veel in de niet professionele omgeving. Denk aan even snel een filmpje opzoeken op YouTube voor een recept dat je wilt koken. Maar ook op de werkvloer kunnen e-learnings vandaag de dag prima op de telefoon worden gevolgd. Momenteel gebeurt dit nog niet veel en verwacht wordt er de komende jaren meer focus komt op het goed mobiel design voor e-learnings. Mobiel leren kan ook het volgen van een Instagram cursus zijn waarin je elke dag in 10-15 minuten iets leert over een onderwerp of vaardigheid waarin je je wilt verdiepen, dit is ook weer een vorm van microlearning.  

5. Video, video, video

Video wordt al jaren genoemd als trend, maar blijft ook dit jaar van belang. Er wordt meer video geüpload in 30 dagen dan dat de Nederlandse tv stations de afgelopen 30 jaar hebben geproduceerd. Het is een zeer populaire en makkelijke manier om content te delen, zeker ook in e-learnings. Denk aan het gebruiken van video opdrachten, best- & bad practices en video’s die laten zien hoe iets werkt. 

Wil je meer weten over een e-learning op maat voor jouw bedrijf? Ik help je er graag bij!